Tekniikan Historian Seura
Etusivu
Ajankohtaista
Jäsenyys
Seuran historia
Säännöt
Yhteystiedot
Linkit
THS på svenska
THS in English

Tekniikan Waiheita
eTW
Suomen Tekniikan Historia
Bibliography

Tekniikan Historian Seura :: THS på svenska

Teknikhistoriska Samfundet

Syftet med Teknikhistoriska Samfundet rf är att befrämja teknik- och industrihistorisk forskning och museiverksamhet samt att sprida kännedom om teknik- och industrihistoria i Finland.

För detta ändamål bedriver samfundet publikationsverksamhet, håller kontakt med museer som visar teknik och till motsvarande institutioner inom och utom landet, ordnar seminarier och möten, exkursioner och likartade sammankomster, avger utlåtanden och tar initiativ.

Samfundet organiserar även talkoverksamhet för bibehållande av tekniska färdigheter, restaurering av museiföremål och komplettering av uppgifter om dem. Den mest synliga av Teknikhistoriska Samfundets verksamhetsformer är de nästan årligen återkommande riksomfattande Tekniska museidagarna.

Samfundet är utgivare av den fyra gånger årligen utkommande historievetenskapliga tidskriften Tekniikan Waiheita - Teknik i Tiden.

Samfundet är tillsammans med De tekniskvetenskapliga akdemierna FACTE utgivare av den historievetenskapliga publikationsserien Suomen Tekniikan Historia - Finlands Teknikhistoria - History of Technology in Finland.

Teknikhistoriska Samfundet rf är medlem av de Vetenskapliga samfundens delegation.


Kontakt

Address

Teknikhistoriska Samfundet rf
Vetenskapens hus
Kyrkogatan 6
00170 Helsingfors

Årets 2014 styrelse

Ordförande
Fil.dr Petri Paju
petpaju (at) utu.fi
tel. +358 2 333 5712

Kimmo Antila (vof)
Johanna Vähäpesola (sekr.)
Vilho Korkeamäki (kassaförv.)
Sampsa Kaataja (medl.reg. uppehållare)
Niklas Jensen-Eriksen
Ari Lampinen
Outi Penninkangas
Johan Stén
Mika Törmä
Jyrki Ylijoki

Medlemsfrågor

Medlems- och addressfrågor och Teknik i Tidens abonnemanger sköts av samfundets medlemsregisters uppehållare Sampsa Kaataja.

sampsa.kaataja(at)uta.fi
gsm +358 50 370 4594

Huvudredaktör av Tekniikan Waiheita - Teknik i Tiden

Katariina Mauranen
katariina.mauranen(at)gmail.com